Número 188

Gener 1995

Sumari

La Guerra Civil dels catalans.
Editorial
Mitterrand i Vichy.
Duranton-Crabol, Anne-Marie
L'èxit de CDC: una interpretació schumpeteriana.
Roca, Francesc
L'autobiografia popular.
Amelang, James S.
Algèria: la mordassa militar i el vel integrista.
Alonso, Guillermo
Turquia, cap a una nova república?
Carpintero, Rafael
Per què Bòsnia? Causes llunyanes i properes del conflicte, 1945-1992.
Veiga, Francesc

Vila i mercat a l'època medieval.

Entre la ciutat i el camp: el burg medieval.
Bois, Guy
Petita explotació pagesa i mercat.
Salrach, Josep M.
La vila-mercat de Sant Celoni. Dels temps medievals al segle XVI.
Aventín, Mercè

Les idees prèvies i l'ensenyament de les ciències socials.
Grup d'Avaluació de l'àrea de CC.SS.
Quedar-se amb gana.
Jové, Marta
Inquisición y sociedad en el Reino de Valencia (1478-1834).
Haliczer, Stephen
García Cárcel, Ricardo
El virrei.
Antich, José
Casassas Ymbert, Jordi
Escrits polítics, cívics i religiosos.
Coll i Alentorn, Miquel
Casassas Ymbert, Jordi
Amb C de Catalunya, Memòries (1936-1963).
Espar Ticó, Josep
Casassas Ymbert, Jordi
El fonamentalisme.
Diversos autors
Alonso Meneses, Guillermo
El Islam.
Delcambre, Anne-Marie
Alonso Meneses, Guillermo
Observando el Islam.
Geertz, Clifford
Alonso Meneses, Guillermo
¿Qué es el Islam?
Hoorie, C.; Chippin-Dale, P.
Alonso Meneses, Guillermo
El Islam.
Santoni, E.
Alonso Meneses, Guillermo
Argelia, entre el desierto y el mar.
Sola, Emilio
Alonso Meneses, Guillermo
Algunes esmenes a la recensió del llibre J. Vayreda.
Carbonell, Jordi A.
Cuadernos de Historia Moderna.
Diversos autors
Santaló, Jaume
Manuscrits.
Diversos autors
Santaló, Jaume
Lengua e imperio en la España de Felipe IV.
Elliott, J.H.
Simon, Antoni
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi