Número 184

Setembre 1994

Sumari

Memòria històrica i espai urbà.
Editorial
Arquitectura modernista: càlcul o improvisació? La casa Milà.
Brufau, Robert
L'arquitectura modernista catalana contra la industrialització (I).
Lluch, Ernest

La fi dels Habsburg i Catalunya.

Introducció. La fi dels Habsburg i Catalunya.
Albareda, Joaquim
Redreçament econòmic i moviment pagès al darrer terç del segle XVII.
Dantí, Jaume
Activitat econòmica i actitud política de la burgesia mercantil barcelonina al final del segle XVII: la família Dalmases.
Lobato, Isabel
La guerra dels nou anys a Catalunya (1689-1697).
Espino, Antonio
Una imatge crítica del "neoforalisme": el control polític de les insaculacions de Barcelona a finals del segle XVII.
Torras i Ribé, Josep M.
Les classes dirigents catalanes i la monarquia hispànica en el tombant del segle XVII.
Albareda, Joaquim

Yury Afanassiev: URSS, la fi d'un imperi.
Veiga, Francisco
Antropologia de la joventut.
Feixa, Carles
El museu sistema: el Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.
Casanelles, Eusebi
Ciències socials i tecnologies de la informació (I).
Canet, Joan B.
Después de la caída. El fracaso del comunismo y el futuro del socialismo.
Black-Burn, Robin (ed)
Roca, Francesc
Els afusellaments al País Valencià (1938-1956).
Gabarda Cebellán, Vicent
Pagès, Pelai
Política para una izquierda racional.
Hobsbawm, Eric J.
Roca, Francesc
La clase obrera asturiana durante el franquismo.
Benito del Pozo, Carmen
Molinero, Carme
Les cultures del Magreb.
Roque, Maria Àngels
Creus, Jacint
Entre Líneas. Trabajo e Identidad Femenina en la España Contemporánea: La Compañía Telefónica, 1924-1980.
Borderias, Cristina
Romero Marín, Juanjo
La arqueología soviética. Historia y teoría de una escuela desconocida.
Klejn, Leo S.
Clop, Xavier
Territori i societat romana a Catalunya (dels inicis al Baix Imperi).
Pons, Jordi
Olesti, Oriol
Los Austrias (1516-1598), Historia de España, X.
Lynch, John
Gelabertó Vilagran, Martí
Los Austrias (1598-1700), Historia de España, XI.
Lynch, John
Gelabertó Vilagran, Martí
Formas de hacer Historia.
Burke, Peter (ed.)
Antón Pelayo, Xavier
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi