Número 180

Abril 1994

Sumari

Dret a parlar.
Editorial
La importància històrica del Liceu.
Alborch, Carmen

Els ferrocarrils, empresa i servei.

Introducció. Els ferrocarrils, empresa i servei.
Els ferrocarrils a Espanya: apunts per a una historiografia.
Tedde, Pedro
Negocis i ferrocarrils: el perfil dels concessionaris (1845-1855).
Hernández, Telesforo M.
La dimensió internacional de la xarxa ferroviària espanyola (1850-1914).
Vidal, Javier
Cambó: vuit mesos en el Ministeri de Foment.
Ortúñez, Pedro P.
La nacionalització de les companyies privades l'any 1941.
Muñoz, Miguel
El ferrocarril a Euskadi.
Ormaechea, Ángel M.

Plecs d'Història Local, núm. 50.

50 tombs amb la història local.
Editorial
Els castells del Gaià, entre l'Islam i els comtats catalans.
Miquel, Marina; Santesmases, Josep
El fet cultural des de la perspectiva comarcal.
Mestre, Jesús
Moviments socials i dinàmica associativa.
Junta Govern CCEPC
La història del pont de les dobles. Cruïlles.
Matas, Josep
Mestre, Jesús
Bàndols i bandolers al Baix Llobregat, 1580-1630.
Codina, Jaume
Gual, Valentí
Anuari d'intervencions arqueològiques a Catalunya.
Diversos autors
Garreta, Jordi

Els ferrocarrils, empresa i servei.

El capital indià en la construcció de la xarxa de ferrocarrils catalans.
Cadafalch, Cristina
La integració dels ferrocarrils portuguesos en la xarxa ibèrica.
Pinheiro, Magda
Ferrocarrils i Estat colonial: Cuba, 1830-1898.
Zanetti, Oscar
L'estació i l'empresa ferroviària.
Aguilar, Inmaculada

Una llegenda tergiversada: la del Comte Arnau.
Udina, Frederic
La Guerra dels Segadors a través de la premsa de l'època.
Ettinghausen, Henry
Sales, Núria
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi