Número 174

Octubre 1993

Sumari

Les humanitats, un debat necessari.
Editorial
Patrimoni i societat, avui.
Barrial, Orlando
Carisma i legitimitat al Marroc: el sorgiment del xerifisme com a estratègia política.
López Bargados, Alberto
L'església sota el franquisme, una mostra local: Lleida, 1938-1968.
Barallat, Jaume
La identitat de Covert-Spring, un repte erudit.
Ghanime, Albert
Rondinar i lluitar: els dilemes de l'ANC (1912-1993).
Bosch, Alfred

Plecs d'Història Local, núm. 47: Les ciències socials en expansió: resituar la política.

Les ciències socials en expansió: resituar la política.
Gavaldà, Antoni
La ciència política.
Colomé, Gabriel
Ensenyar política o fer política, és aquesta la qüestió?
Santisteban, Antoni
L'educació política a l'escola.
Pagès, Joan
Els adolescents volen cotar a les eleccions? Disfuncions entre les motivacions.
Gavaldà, Antoni
Apunts bibliogràfics sobre l'ensenyament de la ciència política.
Santisteban, Antoni

Antropologia i cinema: un viatge d'anada i tornada.
Garrido, José Ángel
Una imatge pot enganyar més que mil paraules.
Llimargas, Jordi
Museu d'Història de la Ciutat.
Suárez, Manoli; Barea, Pilar
Fundació Thyssen-Bornemisza.
Custodio, M.J.; Montes, J.A.; Nicolás, Y.
Monturiol, el senyor del mar: un "biopic" català.
Crusells, Magí
Els conflictes de l'ex-Iugoslàvia.
García Brusco, Carles
La península ibérica en la antigüedad: imagen de un territorio.
Olesti, Oriol
50 aniversari de l'Institut Britànic.
Naranjo, Joan
Història del nacionalisme català dels orígens als nostres dies.
Balcells, Albert
Martí, Casimir
Possibilistes i federals. Política i cultura republicanes a Reus, 1874-1899.
Duarte, Àngel
Martínez Fiol, David
Sobre la Primera Guerra Carlista. Rectificacions a Jordi Canal.
Bullón de Mendoza, Alfonso
Resposta.
Canal, Jordi
Benjamin Constant y la construcción deli liberalismo posrevolucionario.
Sánchez Mejía, M. Luisa
Zarzoso, Alfonso
Atlas de la evolución del analfabetismo en España.
Moreno, Xavier; Vilanova, Mercè
Narváez, Manoli
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi