Número 159

Maig 1992

Sumari

Home ric, home pobre.
Editorial
La muntanya russa.
Ucelay-Da Cal, Enric; Veiga, Francisco
Un fantasma recorre Europa (i Amèrica)
U no és ningú
El significat del culte a Lenin a l'ex-URSS.
Velikanova, Olga
La percepció de l'africà en la colonització de la Guinea Espanyola: els articles de Josep Masferrer.
Creus, Jacint

Les desmemòries argentines.

Les desmemòries argentines (II).
Bergalli, Roberto
El París americà o la Cartago del sud?
Biagini, Hugo E.
Les ciutats perdudes.
De Miguel, M. Esther
El cabecita negra. Una semàntica específica per a argentins.
Clementi, Hebe
Política i premsa espanyola a Buenos Aires. Un estudi de cas.
Herrero, Alejandro; Herrero, Fabián
L'establiment dels catalans a Buenos Aires.
Cárdenas, María Inés

Ahmed Katharda: la lluita multiracial contra l'Apartheid.
Bosch, Alfred
Cap a un nou enfocament en les intervencions arqueològiques: l'excavació preventiva.
Mora, R.; Martínez, J.; Terradas, X.
El fons del PSUC a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
Gutiérrez, Mònica; Martí, Casimir
El mundo hispánico. Civilización e imperio. Europa y América. Pasado y presente.
Elliott, J.H. (ed.)
Izard, Miquel
Historia social/Sociología histórica.
Juliá, Santos
Martín Ramos, José Luis
La historia social y los historiadores.
Casanova, Julián
Martín Ramos, José Luis
Entre la historia y la economía. Introducción a la historia económica.
Cipolla, Carlo M.
Barceló, Alfons
La transformació econòmica d'Andorra.
Lluelles, Maria Jesús
Calvet, Jordi
La formación de las sociedades complejas.
Chapman, Robert
Clop, Xavier
El libro de los muertos de los antiguos egipcios.
Rachewiltz, Boris de
Creus, Jacint
Cavallers i ciutadans a la Catalunya del Cinc-cents.
Simon Tarrés, Antoni
Fontboté, Francesc
La prostitución en Grecia y Roma.
Vanoyeke, Violaine
Masachs, Jordi
Catalunya: una economia decadent?
Ros Hombravella, Jacint
Gómez, Lidia
Retóricas de la antropología.
Clifford, James; Marcus, George E. (ed.)
Garrido, José Ángel
Art i bellesa en l'estètica medieval.
Eco, Umberto
Pardo Sabartés, Maria
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi