Número 157

Març 1992

Sumari

Aposta pel diàleg.
Editorial
Els escenaris perduts de la memòria.
Vilanova, Francesc
Gestació, gestos, gestors, gestes i Gestapo.
Izard, Miquel
Històries del ghetto.
U no és ningú
La història en el còmic: una aproximació.
Vich, Sergi
Cafres, moros i cristians a l'Àfrica oriental (segles XVI-XVII).
Iniesta, Ferran
Iran. La llibertat general i la llibertat de les dones.
Giordano, Antonio

El personal polític del primer franquisme a Catalunya.

La historiografia sobre el règim polític franquista a Catalunya: una aproximació.
Ysàs, Pere
FET y de las JONS a Sabadell, 1939-1945: els primers temps.
Marín, Martí
Franquisme i poder local a Vilanova i la Geltrú, 1939-1952.
Canales, Antonio F.
Els falangistes de Girona. Evolució de les afiliacions i dades sociològiques, 1934-1969.
Clara, Josep

Bartomeu Melià: els guaranís enfront del 92.
Gordillo, Xavier; Ligorred, Francesc
Orientalisme.
Said, Edward W.
López Bargados, A.
Europa en crisis, 1919-1939.
Diversos autors
González, E.
Sistemas políticos de América Latina.
Alcántara, Manuel
Llamazares, Iván
No creas tener derechos.
Llibreria de Dones de Milà
Rivera, Maria Milagros
El Islam de ayer a hoy.
Pipes, Daniel
Salicrú i Lluch, Roser
La vida en Espña en tiempo de los godos.
Orlandis, Josué
Ortega Robert, Jordi
Jaque mate al obispo virrey. Siglo y medio de sátiras y libelos contra don Juan de Palafox.
Bartolomé, Gregorio
Gil, Susana
Agiotistas, negreros y partisanos. Dialéctica social en vísperas de la Revolución Gloriosa.
Piqueras, J.A.; Sebastià, Enric
Pomares, Asunción.
El retorno de los judíos.
González, Isidro
Casals i Meseguer, Xavier
La República de Weimar. Establecimiento, estructuras y destrucción de una democracia.
Kühnl, Reinhard
Valentín, Vicent
El piloto del cambio. El rey, la monarquía y la transición a la democracia.
Powell, Charles T.
Pérez, M. Loreto
Contes d'Àfrica.
Buxó, Joaquim
Creus, Jacint
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi