Número 143

Desembre 1990

Sumari

Cultura estàndard?
Editorial
La història social, avui.
Durgan, Andrew
El discurs històric en les formes d'expressió de consum popular.
Vinyes, Ricard
Flotats/Pla i l'ús de la memòria.
U no és ningú
Eslovènia i la formació de Iugoslàvia, 1918-1941.
Bañeres, Jordi
Ramon Casanellas i la creació del PCC.
Ferrerons, Ramon; Gascón, Antoni

Argentina: civilització o barbàrie.

Introducció. Argentina: civilització o barbàrie.
Les des-memòries argentines.
Bergalli, Roberto
La qüestió indígena a l'Argentina: història d'una absència.
Juliano, Dolores

Plecs d'Història Local, núm. 30: Guia d'història local: Baix Ebre.

Microhistòria i història general.
Editorial
Microhistòria, si us plau.
Codina, Jaume
Guia d'història local: Baix Ebre.
Miravall, Ramon
Arrossars i sequerals: l'Horta-Sud valenciana.
Martí, Ferranda
Fundació Utopia.
Renom, Mercè
I Jornades de recerca històrica i social del Baix Llobregat.
AHC-CECBLL
Americanos/Indianos. Arquitectura i urbanisme al Garraf, Penedès i Tarragonès, segles XVIII-XII.
Diversos autors
Sánchez, Susana
El Berguedà. Municipis i comarques.
Badal, F.; Pedrals, Xavier
Tribó, Gemma
Noms i gent de la Conca de Barberà.
Grau, J.M.T.; Gual, V.; Puig, R.
J.M.C.

Argentina: civilització o barbàrie.

Anarquisme argentí: una herència singular.
Bayer, Osvaldo
Els itineraris d'un viatge.
Bergalli, Valeria
Els intel·lectuals catalans a l'Atenes del Plata.
Biagini, Hugo E.
Argentina, 1878-1989. Cronologia.

Altres inventaris.
Sales, Núria
Les construccions del Císter.
Fuguet i Sans, Joan
Mil anys de producció de vins.
Benito, Pere
La piedad y la horca.
Geremek, Bronislaw
Carbonell, Montserrat
Los pobres en la Europa moderna.
Woolf, Stuart
Carbonell i Esteller, Montserrat
Historia ideológica del control social. España-Argentina, siglos XIX y XX.
Bergalli, Roberto; Mari, E.E. (coord.)
Martín Ramos, José Luis
En els orígens de Catalunya. Emancipació política i afirmació cultural.
Zimmermann, Michel
Ortega, Jordi
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi