Número 142

Novembre 1990

Sumari

Passió pel present.
Editorial
De la "conclusió en història".
U no és ningú
La hipòtesi del desig en la història socialista.
Vinyes, Ricard
Torres de Farahó, Torres-Campanars i altres marrades.
Sales, Núria
L'apartheid sud-Africà: el principi de la fi?
Gutiérrez, José
El caciquisme a Mallorca (1917-1923).
Peñarrubia Marquès, Isabel
Els comunistes dissidents i els sindicats a la Catalunya republicana.
Durgan, Andrew

Les dones a l'Antic Règim. Imatge i realitat.

Introducció. Les dones a l'Antic Règim. Imatge i realitat.

Les dones a l'Antic Règim: imatge i realitat.

"Fembras vils" versus verges ideals: la justícia moderna i la dona.
Pérez, Isabel; Gil, Antonio
El treball de les dones en els gremis de la Barcelona moderna.
Vicente, Marta
Família, moral i herència en l'edat moderna.
Matalí, Rosa M.; Solé, Roser
Pobres, rebels i prostitutes: dones i marginació en l'Antic Règim.
Carbonell, Montserrat; Carrasco, Eva

La Biblioteca Pública Arús.: una història plena de dificultats.
Martí, Glòria; Vicente, Manuel
Dietari d'un any de pesta, Barcelona 1651.
Parets, Miquel
Dantí, Jaume
Vilamajor 872-1299. De la fi del sistema antic a la consolidació del feudalisme.
Aventín, Mercè
Garcia-Oliver, Ferran
Valentí Almirall, forjador del catalanisme polític.
Figueres, Josep M.
Balcells, Albert
Inidnismo e indigenismo en América.
Alcina, José (comp.)
Pi, Anna
El tazón de hierro. Memoria personal de un militante de los GRAPO.
Novales, Fèlix
Casals, Xavier
Puzzle Gaulois. Les gaules en mémoire.
Clavel-Léveque, Monique
Prieto, Alberto
Mineros de la Montaña Roja. El trabajo de los indios en Potosí, 1545-1650.
Bakewell, Peter
Gordillo, Xavier
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi