Número 140

Setembre 1990

Sumari

Astèrix i els romans.
Editorial
F. Claudin: un llibre fa vint anys.
Vinyes, Ricard
L'obertura de la Gran Via Laietana.
Peiró, Xavier
L'amistat impossible: França i Catalunya durant la Primera Guerra Mundial.
Martínez Fiol, David
Les grans potències davant la Guerra Civil espanyola, 1936-39.
Castells, Antoni

L'antiguitat animada. El món clàssic a través de la ficció.

Introducció. L'antiguitat animada. El món clàssic a través de la ficció.
Prieto, Albert
Novel·les històriques de grecs i romans.
García Gual, Carlos
Recordant els gals.
Clavel-Léveque, Monique
Cinema de romans.
Cano, Pere Lluís

V. Zhuravliev: la perestroika i la història soviètica.
Mayayo, A.; Solé i Sabaté, J.M.
Teoria econòmica i transmissió cultural.
Argemí, Lluís
La democracia en América.
Tocqueville, Alexis de
Mellón, Joan Antón
El pensamiento político de Tocqueville.
Díez del Corral, Luis
Mellón, Joan Antón
La revolución romana.
Syme, R.
Prieto, Alberto
L'ombra de l'estel blanc. Estudis sobre el catalanisme polític.
Anguera, Pere
Ucelay-Da Cal, Enric
Els primitius comptats i vescomtats de Catalunya. Cronologia de comptes i vescomtes.
Fluvià, Armand de
Martí, Gerard
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi