Número 137

Maig 1990

Sumari

Miracles impossibles.
Editorial
Excavar, conservar i restaurar: les ciutats europees i el patrimoni clàssic.
Montaner, Josep M.
El primer de maig a Barcelona. Vuit hores de treball, d'instrucció i de descans.
Ballester, David; Vicente, Manuel

Cultura popular i religió a la Catalunya del Barroc.

Introducció. Cultura popular i religió a la Catalunya del Barroc.
La religiositat popular i la història.
García Cárcel, Ricardo
Els miracles a la Catalunya de l'Antic Règim.
Betrán, José Luis; Espino, A.; Toledano, Ll.
La litúrgia catòlica: benediccions i exorcismes a Barcelona, segles XVI-XVIII.
Gelabertó, Martí
L'església i les santes relíquies durant el segle XVIII.
Gelabertó, Martí

James Casey: formació cultural i classes dirigents a l'Espanya moderna.
García Cárcel, Ricardo
Ecologia humana i economia política.
Martínez Alier, Joan
Els historiadors del cinema: nou congrés.
Romaguera, Joaquim
La revolució liberal a Espanya i les classes populars.
García, Anna M.
Risques, Manel
Introducció a la història de la ciència.
Kragh, Helge
Duran, Xavier
Los Vascos.
Collins, Roger
Pi, Anna
L'Onze de Setembre. La Guerra de Successió a Catalunya.
Albareda, Joaquim
Vilanova, Francesc
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi