Número 134

Febrer 1990

Sumari

Pagesos, obrers, ciutadans.
Editorial
L'oblit de la Gran Guerra.
Martínez Fiol, David

De pagesos a ciutadans: la societat rural catalana contemporània.

La urbanització del món rural a Catalunya.
Casassas, Lluís
Geografia del sindicalisme agrari.
Mayayo, Andreu
El cooperativisme agrari català.
Gavaldà, Antoni
El món rural a la literatura catalana del tombant de segle.
Marfany, Joan-Lluís

Plecs d'Història Local, núm. 25: Guia d'història local: el Bages.

Una tribuna oberta a la història local.
Editorial
El banc de dades Taüll: informatització dels fons pictòrics catalans.
Ainaud, Joan-Francesc
Guia d'història local: el Bages.
Gutiérrez, Miquel
El Congrés Català de Museus Locals i Comarcals: la realitat museística del país.
Menéndez, Francesc-Xavier; Pardo, Jordi
XXXV Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos a Valls.
Garcia, Xavier
Història del Camp de Tarragona. Vol I. El Tarragonès.
Diversos autors
Gavaldà i Torrents, Antoni
Olot.
Canal, Jordi
Jordà, Ricard
Els volcans.
Mallarach, Josep M.
Jordà, Ricard
L'Histoire d'un Journal. Un Jounal dnas l'Histoire, 1846-1848.
Bonet, Gérard
Sales, Núria
La presse roussillonnaise.
Riot, Clement
Sales, Núria

Guy Bois: feudalisme i canvis socials al microscopi.
Salrach, Josep M.
La història de les dones.
Cabré, M.; Carbonell, M; Rivera, M.
L'arqueologia: un projecte de coneixement històric.
Cebrià, A.; Muro, I.; Riu, E.
El bicentenari de la Revolució francesa.
Ollé, Maribel
La crisi de la monarquia hispànica.
Betrán, José L.
Ciutat i imperialisme romà.
Olesti, Oriol
El pèndol de Foucault.
Eco, Umberto
Plaza, Carme
La construcció d'una ciutat: Mataró 1500-1900.
Guàrdia, M.; G. Espuche, A.
Amelang, James
Pau Vila. He viscut. Una biografia oral.
Rovira, Bru
Vicente, Joan
La casa y el tiempo. Interiores señoriales de Palma.
Murray, Donald G.; Pascual, Aina
Sales, Núria
Trajes de la Isla de Mallorca.
Vilella, C.
Sales, Núria
Éxodos. Historia oral del exilio republicano en Francia, 1939-1945.
Soriano, Antonio
Vilanova, Francesc
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi