Número 131

Novembre 1989

Sumari

Els equipaments culturals, un tema sense prioritat.
Editorial
Albert Pérez Baró.
Reventós, Joan
Portugal: de l'Imperi colonial a la revolució dels clavells.
Sánchez Cervelló, Josep
Miquel Garriga i Roca i la Barcelona dels Bulevards.
Camarero, Glòria

Esclaus, serfs, pagesos. De l'esclavisme al feudalisme.

Supervivència i extinció del règim esclavista a l'alta edat mitjana. Segles IV-XI.
Bonnassie, Pierre
Del Servus al Servus Quasi Colonus: una altra transició.
Vera, Domenico
El problema del mode de producció esclavista a l'alta edat mitjana.
Wickham, Chris
Del sistema antic al feudalisme.
Salrach, Josep M.
Materials: glossari.

Christof Dipper: Alemanya i la "Via Prussiana".
Millán, Jesús
Carles III, Madrid i la Il·lustració.
Lluch, Ernest
Passions polítiques, poesia i història: rèplica al Dr. Ernest Lluch.
Madrazo, S.; Pinto, V.
La maçoneria en la història d'Espanya.
Canal, Jordi
Collioure et la Revolution Française.
McPhee, Peter
Sales, Núria
La frontera amb l'Islam, en el segle XIV. Cristians i sarraïns al País Valencià i les aliances sarraïnes de la governació d'Oriola en el segle XIV.
Ferrer Mallol, M. Teresa
Barceló, Carme
Historia financiera de Europa.
Kindleberger, Charles P.
Castañeda, Lluís
El Pacífico Meridional. De Magallanes a Malaspina.
Martínez Shaw, Carlos
Luzón, José L.
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi