Número 129

Setembre 1989

Sumari

La pervivència dels mites.
Editorial
Redescobrir el projecte Cerdà.
Puig, Jaume
Lawrence d'Aràbia: anàlisi d'una llegenda.
Camporesi, Valeria

El Rosselló, terres catalanes o franceses?

Fonts per a la història de l'edat mitjana al Rosselló.
Caucanas, Sylvie
La catalanitat dels comtats a l'època moderna.
Marcet, Alícia
Les mentalitats a l'Alt Vallespir al segle XVIII.
Sala, Ramon
Els Pirineus orientals i la Revolució Francesa.
Frenay, Étienne

Plecs d'Història Local, núm. 22: Els tallers d'història.

Els tallers d'història.
Editorial
Tallers d'història de l'Hospitalet
Taller d'Història de l'Hospitalet
El Taller d'Història de Maçanet de la Selva
Puigvert, Joaquim M.
Guia d'Història Local: Osona.
L'editorial Eumo de Vic.
Albareda, Joaquim
L'Hospital de Sant Marc de Gandia: una institució per a pobres malalts (s. XIII.XX).
Olaso, Vicent
Olmos Tamarit, Vicent S.
Aproximació al creixement urbà de Salt.
Buch, Lluís
Oyón, José Luis
Entre Ferrandistes i napoleònics. La guerra del francès a Olot.
Jordà, Ricard
J.C.
Bagà. La capital històrica de l'Alt Berguedà.
Diversos autors
Rafart, Benigne
El cançoner del Calic.
Serra, Joan
Ureña, Josep

El Rosselló, terres catalanes o franceses?

El Rosselló a l'època contemporània.
Sagnes, Jean
Una impossible bibliografia rossellonesa?
Sales, Núria

Georges Duby: poder i vida privada.
Pastor, Reyna
Què és la filosofia de la història: explicació i comprensió. Perspectives de les ciències socials IV.
Birulés, Fina
Fonts per a la història: les noves tecnologies.
Sebastià, Montserrat
Iconos: un banc d'informació fotogràfica.
Vicente, Carles
Les II Jornades d'arxivística de Catalunya.
Ubero, Lina
Les dones en l'economia.
Rivera, Milagros
Les X Jornades d'història de l'educació als Països Catalans.
Solà, Pere
Historia de la familia.
Burguière, A; Kaplischzuber, C.; Segalen, M.; Zonabend, F. (dir)
Roigé, Xavier
Alimentació i societat a la Catalunya medieval.
Riera, Antoni i altres
Contreras, Jesús
La Catalogne.
Granell, Francesc
Verdaguer, Pere
Diario de la caída de Cataluña.
Pernau, Josep
Vilanova, Francesc
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi