Número 124

Març 1989

Sumari

Quaderns d'Amèrica, núm. 7.

L'Havana i la urbanització de l'illa de Cuba.
Martínez Shaw, Carlos
La ciutat de l'Havana al segle XVIII: de plaça forta a capital colonial.
Venegas, Carlos

Perspectives de les ciències socials.
Editorial
La importància de dur calces.
Fabre, Jaume
La cultura política del noucentisme.
Bilbeny, Norbert

Quaderns d'Amèrica, núm. 7.

L'ingeni, nucli de poblament rural-urbà.
Luzón, José Luis
Cataluña y el comercio privilegiado con América en el siglo XVIII. La Real Compañía de Comercio de Barcelona a Indias.
Oliva, José M.
Alonso, Luis
Los uqe van a morir te saludan. Historia de una masacre.
Devés, Eduardo
Yáñez, César

L'arqueologia catalana al segle XX. Balanç i perspectives.

L'arqueologia catalana, entre el mite i la realitat?
Junyent, Emili
Investigació arqueològica i difusió de l'arqueologia: un divorci?
Sanmartí, Joan; Santacana, Joan
Arqueologia i cultura a la Catalunya contemporània.
Guitart, Josep; Riu, Eduard
L'arqueologia catalana, aspectes organitzatius.
Dupré, Xavier; Rafel, Núria
L'arqueologia a Catalunya avui, en el marc internacional.
Mayer, Marc

Quaderns d'Amèrica, núm. 7.

Arqueologia catalana: avenços significatius.
Dupré, Xavier; Rafel, Núria

Chris Wickham: la societat feudal des del marxisme.
Barceló, Miquel
El concepte de paradigma científic.
Díez Calzada, J. A.
De la processó obligatòria a la processó prohibida, segles XV-XVIII.
Sales, Núria
Els cinemes de les autonomies a l'Estat espanyol.
Romaguera, Joaquim
Andorra arqueològica.
Garcia, M. Isabel
El Centre d'Histoire Ancienne de Besançon.
Prieto, Alberto
Indústria i mercat. Les bases comercials de la indústria catalana moderna (1814-1845).
Fradera, Josep M.
Solà, Àngels
Las cerámicas africanas de la ciudad romana de Baetulo.
Aquilué Abadías, Javier
Pérez, Arturo
La arquitectura catalana de la modernidad.
Rovira, Josep M.
Lahuerta, Juan José
El catalanisme i la Gran Guerra (1914-1918).
Martínez Fiol, David (ed.)
Olmos Tamarit, Vicent S.
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi