Número 122

Gener 1989

Sumari

La vigència de la Revolució Francesa.
Editorial
Nosaltres i la Revolució Francesa.
De Puig, Lluís M.
Reflexions sobre la celebració d'un bicentenari.
Vilar, Pierre

La Revolució Francesa, dos-cents anys després.

Controvèrsies ideològiques a l'entorn de la Revolució Francesa.
Vovelle, Michel
Revolució i contrarevolució a França sota la Monarquia constitucional.
Peronnet, Michel
Repercussió a Espanya de la Revolució Francesa, 1789-1794.
Gil Novales, Alberto
Les relacions entre Espanya i la França revolucionària.
Laparra, Emilio
Catalunya i la França de la revolució: entre el tòpic i l'oblit.
Roura, Lluís
La Revolució Francesa, "carregada de romanços".
Llimargas, Jordi

Les grans etapes de la Revolució Francesa, 1789-1799.
Castells, Irene
Els moviments populars de la Revolució.
Vilademunt, Antoni
Arqueologia internacional.
Dupré, Xavier
Història i integració europea.
Ubero, Lina
Els pagesos de Provençana.
Codina, Jaume
Fernández i Trabal, Joan
Los foros romanos de las Provincias Occidentales.
Diversos autors
Nolla i Brufau, J.M.
Art Popular.
Amades, Joan
Mañà, Josep
Arqueologia islámica en la Marca Superior de al-Andalus.
Diversos autors
Kirchner, Helena
Catalunya i la Guerra Civil espanyola (1936-1939).
Diversos autors
Casals, Xavier
Historia de la civilización española.
Altamira, Rafael
Jové, Marta
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi