Número 121

Desembre 1988

Sumari

Previsions i resultats.
Editorial
Nagib Mah'fúz o el reconeixement de la cultura aràbiga contemporània.
Balañà, Pere
La Il·lustració contra el català: la Reial Cèdula d'Aranjuez.
Ferrer, Francesc
Cabrera, entre França i Anglaterra.
Rodríguez, Conxa

Les arrels de l'arquitectura romànica.

Creixement econòmic i activitat arquitectònica.
Salrach, Josep M.
L'arquitectura a Catalunya a l'entorn de l'any 1000.
Carbonell, Eduard
La litúrgia catalana dels segles X-XI: una panoràmica general.
Gros, M.S.
L'escultura a l'entorn de l'any mil.
Yarza, Joaquim
Historiografia de l'art medieval.
Orriols, Anna
Plantes i bibliografia del pre-Romànic.
Abril, Josep M.

La secció femenina: una institució legitimadora del franquisme.
Sánchez López, Rosario
El moviment obrer a l'Arús.
Duarte, Àngel
Premsa anarquista.
Abelló, Teresa
La formació i expansió del feudalisme català.
Diversos autors
Sánchez, Manuel
Església i societat al segle XIX.
Figuerola, Jordi
Martí, Casimir
La Santa de la Raza. Teresa de Ávila: un culto barroco en la España franquista (1937-1962).
Febo, Giuliana di
Jové, Marta
La Enciclopedia: historia y textos.
Soboul, Albert
A.V.

Plecs d'Història Local, núm. 18: L'espai viscut i la història local.

"L'espai viscut" i la història local.
Editorial
Un espai per a la història local.
Alcàzar, J.; Cerdà, M.; Colomines, A.; Furió, A.; Garcia-Oliver, F.; López, A.
"L'espai viscut": les perspectives internacionals de la història local.
Mestre i Campi, Jesús
Guia d'història local: l'Hospitalet de Llobregat.
Camós, J.; Cortadella, J.; Renom, M.
Els "Quaderns de la Revista de Girona".
Bover, Andreu
Els "Papers de l'Arxiu Casulà".
Jordà, Ricard
La vida als estanys de Graugés, Avià (Berguedà).
Col·lectiu Berguedà
Santacreu, Joan
La ciutat-jardí i l'"Obra Sindical del Hogar" a l'època franquista. El grup Sant Narcís de Girona.
Fraguell, Rosa M.
Casals, Xavier
Le smuntanyes de Prades. Un model d'ordenació d'àrees marginals.
Planas de Martí, Ignasi
Olivé, Josep M.
Josep Torrents (1899-1943). Pagès de Bellveí del Penedès, dirigent agrari català.
Mayayo, Andreu
J.C.
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi