Número 120

Novembre 1988

Sumari

Quaderns d'Amèrica, núm. 6.

La conquesta d'Amèrica, un cataclisme social.
Bagú, Sergio

El laberint de la cultura.
Editorial
Joan Maluquer de Motes, Im Memoriam.
Aubet, Maria Eugènia

Quaderns d'Amèrica, núm. 6.

La memòria Aymara i la lluita per la descolonització.
Chocano, Magdalena

Dirigents, Història i Commemoracions.
López Quiles, Antoni

Quaderns d'Amèrica, núm. 6.

Fra Bartolomé de las Casas: un humanisme desafiant.
Bataller, Cristina G.; Negreira, José L.
Los pueblos indígenas del Perú y el desafío de la conquista española. Huamanga hasta 1640.
Stern, Steve J.
Font, Jordi
El camino de hierro de la Habana a Güines.
Alfonso, Berta; Herrera, Mercedes; Moya, Eduardo; Sanz, Jesús; Socarras, Martín
Yáñez, César
No hay caciques ni señores.
Tovar, Hermes
C.Y.

L'estada a Roma de l'arquitecte català Antoni Celles, 1803-1815.
Montaner, Josep M.

Marià Manent, 90è aniversari.

Una salutació a la xinesa.
Tàpies, Antoni
Apunts sobre la poètica de Marià Manent.
Palau i Fabre, Josep
Marià Manent i el Montseny.
Ribot, Pere
Marià Manent i l'indret.
Perejaume
Imatges del cel.
Sala-Sanahuja, Joaquim
Marià Manent, traductor.
Crespo, Àngel
Traduint Wang Wei.
Folch, M. Dolors
El Paó.
Perejaume
Materials: textos i bibliografia de M. Manent.
Manent, Marià

El creixement altmedieval i l'altra transició.
Salrach, Josep M.
El XI Congrés Internacional d'Arxius.
Casademont, Miquel
Carlisme i moviments absolutistes a l'Europa de la primera meitat del segle XIX.
Diversos autors
Canal, Jordi
XI Congrés Internacional de la Société Rencesvals.
Dilla, F.X.
Estudis xinesos a Europa.
Folch, M. Dolors
De la revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil.
Termes, Josep
Cacho Viu, Vicente
Granjas, aldeas y ciudades. Comercio y orígenes del urbanismo en la protohistoria europea.
Wells, Peter S.
Garcia, Isabel
Cartes de la presó.
Carrasco, Manuel
Torné, Jordi
Franco y la URSS. La diplomacia secreta, 1946-1970.
Suárez, Luis
Casals, Xavier
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi