Número 12

Gener 1979

Sumari

40 anys després.
Editorial
Arxius de Catalunya (5). Arxiu municipal de Mataró.
Fradera, Josep
Porxos d'en Xifré.
Maestre, Vicente
Combatents de disset anys.
Grau i Viader, Francesc
Font i Sagué i la renaixença de les ciències naturals a Catalunya.
Senent-Josa, Joan
Conversa amb Joan Ballester.
Canalda, Ferran

El franquisme i la burgesia catalana (1939-1951).

Introducció. El franquisme i la burgesia catalana (1939-1951).
Riquer, Borja de
Gener de 1939: darrera derrota de Catalunya.
Torres, Estanislau
Industrials i banquers.
Ribas, Albert
El personal polític de la província de Barcelona.
Viver Pi-Sunyer, Carles; Climent, Teresa
El paper polític de la burgesia catalana.
Tasis, Rafael
El tèxtil cotoner i la metal·lúrgia catalana.
Minguella, Francesca
Franquistes per a després d'una guerra.
Colomer, Josep M.

Constitució i parlamentarisme a la història contemporània.
Subirats, Joan
Parlament i parlamentarisme a la tradició catalanista.
Pitarch, Ismael E.
En el tres-cents aniversari de l'Habeas Corpus.
Rodríguez Aguilera, Cesáreo
Els gitanos catalans al segle XVIII.
Grup Lau
Barcelona vista per Lola Anglada.
Canals, Josep; Canals, Enric
Per Sant Anton, fogueres al Mestrat.
Abellan, Joan
Siervos liberados. Los movimientos campesinos medievales y el levantamiento inglés de 1381.
Hilton, Rodney
JFB
Història del socialisme a Catalunya, 1939-1972.
Diversos autors
Colomer, Josep-M.
El barracón. Esclavitud y capitalismo en Cuba.
Pérez de la Riva, Juan
JFB
El movimiento obrero español, 1886-1926. Historia y crítica.
Buenacasa, Manuel
Manito, Fèlix
Mi guerra civil europea.
Orwell, George
Manito, Fèlix
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi