Número 118

Setembre 1988

Sumari

Quaderns d'Amèrica, núm. 5.

Populismes a Amèrica Llatina.
Martín Ramos, José Luis
Nacionalisme i populisme: un col·loqui amb el Dr. Hans-Jurgen Puhle.
Torreani, Eduardo; Simón G., José Luis
El govern del "Pan Grande", Perú, 1912-1914.
Luna, Pablo F.

Els nous visitants d'arxius i biblioteques.
Editorial
Una rectificació al cap de quinze anys.
Alba, Víctor
Història dels museus: el segle XX.
Ballart, Josep

Quaderns d'Amèrica, núm. 5.

La revolució nacional boliviana de 1952.
Gallego, Ferran
El peronisme: passat i present.
Bergalli, Roberto

Barcelona i l'Exposició Universal de 1888.

La població de Barcelona a la segona meitat del segle XIX.
Pujadas, Isabel
L'Exposició de 1888 i les transformacions de l'estructura urbana.
Guàrdia, M; Oyón,J.L.; G. Espuche, A.; Monclús, F.X.
L'arquitectura de l'Exposició.
Hereu, Pere
Les tècniques de construcció. De la fusta al ferro.
Rosell, Jaume
Regionalisme i cosmopolitisme a la Barcelona de la Restauració.
Jové, Marta
Les arts plàstiques i l'Exposició.
Sala, Teresa M.
Exposició i espectacle. Un passeig per l'exposició cent anys després.
Fabré, Xavier
Materials: Cartografia de l'Exposició.
Guàrdia, M.; Oyón, J.L.; G. Espuche, A.; Monclús, F.X.

L'ensenyament de les ciències socials.
Tribó, Gemma
Els renaixements d'Erwin Panofsky.
Company, Ximo
Els fenicis a Venècia.
Aubet, Maria Eugènia
"El dorado" i la colonització d'Amèrica.
Escandell, Neus
De "La còlera de Déu" a "El Dorado".
Romeu, Antoni
Història i historiografia.
Rubió, Jordi
Alcoberro, Agustí
Cartas.
Schönberg, Arnold
Sánchez Pascual, Andrés
L'època dels genis: Renaixement i Barroc.
Sureda, Joan; Freixas, Pere
Company, Ximo
Lope de Aguirre. La aventura de El Dorado.
Matamoro, Blas
Ruiz, Fina
De la delinqüènica d'avui al bandolerisme d'ahir.
Montoriol, Miquel
Fornells, Cecília
1934: las semillas de la guerra.
Padilla, Antonio
X.F.
Carnavales y fiestas de locos.
Heers, Jacques
Fornells, Cecília
Vida i miracles del "Conde Rossi". Mallorca, agost-desembre 1937,
Massot, Josep
Casals, Xavier
Las colectividades agrarias en Castilla-La Mancha.
Rodrigo, Natividad
A.V.
La premsa a Catalunya.
Guillamet, Jaume
Torné, Jordi
Imágenes de un siglo.
Diversos autors
Jové, Marta
La primavera de París. Cronología gráfica del mayo del 68.
Sitbon, Michel
Jové, Marta
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi