Número 113

Març 1988

Sumari

Quaderns d'Amèrica, núm. 4.

Puerto Rico al segle XIX.
Yáñez, César
Panorama general de Puerto Rico al segle XIX.
Mascareñas i Rubié, Tona M.

L'administració de justícia durant la Guerra Civil espanyola.
Pagès, Pelai

Quaderns d'Amèrica, núm. 4.

L'ordre rural portoriqueny en la dècada de 1890.
Picó, Fernando

Poder polític local i poder central al segle XIX: Catalunya i Itàlia.
Criach, Daniel
Cartago romana. Breu història d'una perifèria urbana.
Carandini, Andrea

Quaderns d'Amèrica, núm. 4.

Expressions de poder al municipi de Manatí, 1885-1898.
Casanova, Carlos R.
Comerç i crèdit a San Juan de Puerto Rico, 1837-1844.
Campos, Carmen

La formació dels museus nacionals: història dels museus.
Ballart, Josep

La Guerra del Francès, 1808-1814.

Introducció. La Guerra del Francès, 1808-1814.
Simon i Tarrés, Antoni
Guerra del francès, guerra de l'independència, guerra napoleònica: ¿Questió de noms o de conceptes?
Fontana, Josep
La resistència antifrancesa a Catalunya: estudi d'alguns comportaments.
Canales, Esteban
¿Hi hagué algun protocatalanisme polític a Cadis?
Roura, Lluís
Vic i Osona durant la Guerra del Francès.
Ramisa, Maties
La Guerra del Francès segons les memòries d'un hisendat del corregiment de Girona.
Simon i Tarrés, Antoni

Conversa amb Joan Mercader i Riba: esbós d'una vida dedicada a la historiografia.
Pascual, Pere
Alimentació: cultura, adaptació, poder.
Veiga, Francesc
Balnearis, els santuaris del lleure.
Mestre, Jesús
El procés de feudalització, segles III-XII.
Salrach, Josep M.
Furió, Antoni
El dret públic català. Les institucions a Catalunya fins al decret de Nova Planta.
Ferro, Víctor
Sales, Núria
Els republicans nacionalistes i el catalanisme polític.
Pérez Bastardas, Alfred
Duarte i Montserrat, Àngel
Arqueología en Castilla-La Mancha. Excavaciones 1985.
Diversos autors
Casals, Xavier
Le pain et l'huile dans la Grèce antique.
Amouretti, Marie-Claire
Guillot, Raimon
La familia en la España mediterránea, siglos XV-XIX.
Diversos autors
Jové, Marta
La tortura.
Peters, Edward
J.R.
Calaix de Sastre II, 1792-1794.
Amat i de Cortada, Rafel d'
Fornells, Cecília
El régimen de Franco, 1936-1975.
Payne, Stanley G.
Torné, Jordi
Duce! Duce! Ascenso y caída de Benito Mussolini.
Collier, Richard
Casals, Xavier
La caza de brujas en Hollywood.
Gubern, Roman
Casals, Xavier
Actas del I Congreso joven de historia de Castilla-La Mancha.
Diversos autors
Casals, Xavier
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi