Número 111

Gener 1988

Sumari

La imatge i el patrimoni documental.
Alberch, Ramon
Arxius orals: la secció d'història oral de l'Institut Municipal d'història de Barcelona.
Soler, Mercè; Ubeda, Lluís

Tècniques de treball i societat a la Catalunya rural contemporània.

Introducció.
Contreras, Jesús
L'enquesta tecnològica com a estratègia d'investigació.
Beltran, Oriol; Contreras, Jesús
El Priorat: conreu de la vinya, tècniques vinícoles i organització social.
Roigé, Xavier
El conreu de l'olivera i la producció de l'oli a les Garrigues.
Narotzky, Susana
L'elaboració de la sal a les salines de Gerri: adaptació ecològica i control social.
Beltran, Oriol

Conversa amb Arlette Farge: cultura popular i experiència femenina.
Nash, Mary
Dels ritus a les creences. La pràctica de la Missa a l'edat mitjana.
Chiffoleau, Jacques
Setanta anys de la Revolució Russa. Èxits i desenganys.
Medvédev, Roy
Un útil instrument de treball: l'arxiu de textos catalans antics.
Sales, Núria
Nous plantejaments de la història del cinema.
Hueso, Ángel Luis
Assassinats a la Terra Alta.
Solé i Sabaté, Josep M.
Una eina: les "guies de les guies".
Veiga, Francesc
Bordiga: el PCI a contrallum.
Veiga, Francesc
La educación en Europa, 1400-1600.
Garin, Eugenio
Alcoberro, Agustí
Industrials i rabassaires a la Catalunya central, segles XVIII i XIX.
Ferrer, Llorenç
Pedrals, Xavier
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi