Número 107

Setembre 1987

Sumari

Quaderns d'Amèrica, núm. 2.

El Mèxic de Cárdenas.
Barrachina, Jordi
La construcció de l'estat posterevolucionari. D'Obregón a Cárdenas.
Martínez Assad, Carlos

Realitat i ficció de la cavalleria medieval.

Realitat i ficció de la cavalleria medieval.
Riquer, Isabel de

Quaderns d'Amèrica, núm. 2.

Estat i església al Mèxic postrevolucionari.
Meyer, Jean

Realitat i ficció de la cavalleria medieval.

Les primeres novel·les d'aventures.
García Gual, Carlos
El cavaller fadat.
Riquer, Isabel de

Quaderns d'Amèrica, núm. 2.

La nacionalització petrolera i la constitució del PRM
González, Luis
Los niños de Morelia.
Pla, Dolores
Solà, Àngels

Realitat i ficció de la cavalleria medieval.

El Graal, una aventura cavalleresca.
Cirlot, Victòria
Bertran de Born, "Miles", o la dificultat d'ésser un perfecte cavaller.
Gouiran, Gérard
Aproximació a l'aproximació moderna als trobadors i a Artús.
Vallcorba, Jaume

Mite i realitat del Renaixement. Conversa amb Manfredo Tafuri.
Company, Ximo
Joan Prim, capità general i governador de Puerto Rico, 1847- 1848.
Mascareñas i Rubié, Tona M.
Nacionalisme: algunes qüestions metodològiques.
Llobera, Josep R.
Problemes del concepte d'estructura en Lévi-Strauss.
Rubiés, Joan Pau
1971: un Onze de Setembre sonor.
Surroca i Tallaferro, Robert
Història del derecho de Cataluña.
Broca, Guillermo Maria de
Solé i Clot, Sebastià
La esclavitud africana en América Latina y el Caribe.
Klein, Herbert S.
Vicente, Carles
Les relacions internacionals de l'anarquisme català, 1881-1914.
Abelló i Güell, Teresa
Izard, Miquel
Estudios sobre la abolición de la esclavitud.
Solano, Francisco de (coord.)
Vicente, Carles
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi