Número 106

Juliol-Agost 1987

Sumari

Quins eren els negres més ben tractats del món?
Sales, Núria

La història de les mentalitats col·lectives, els marges de la cultura.

Introducció.
Martínez Shaw, Carlos
Gènesi i crisi de la noció de "Mentalitats".
Revel, Jacques
Dels ritus a les creences: la confessió judiciària.
Chiffoleau, Jacques
El problema del "tancament".
Vincent, Bernard
La història de les mentalitats col·lectives a Catalunya.
Carrera i Bonada, Marta

La història urbana com a biografia de la ciutat. Conversa amb Anthony Sutcliffe.
Lladonosa, Manuel; Vilagrasa, Joan
La Ciutadella de Barcelona: una intervenció urbana en el "llarg termini" 1715-1869.
G. Espuche, Albert; Guardia Bassols, Manuel
Jaume Vicens Vives i la història econòmica.
Delgado, Josep M.
Primera trobada amb Dostoievski.
Silone, Ignacio
La crisi del feudalisme a Europa a la fi de l'Edat Mitjana.
Bois, Guy
Sánchez, Manuel
La monarquía absoluta en Europa del siglo V a nuestros días.
Mousnier, Roland
Rubiés, Joan Pau
La aventura de una ciudad industrial. Sabadell entre el Antiguo Régimen y la modernidad.
Ranzato, Gabriele
Colomer, Josep M.

Plecs d'Història Local, núm. 10.

A l'entorn de l'arqueologia urbana.
Cortadella, Jordi
La repressió al Pallars. El cas de Rialb de Noguera.
Gimeno, Manuel
El problema de les subsistències a la reraguarda durant la guerra civil.
Burgaya, Josep
Girona abans de Girona. Prehistòria.
Carbonell; Eudald; Pons, Enriqueta
Cortadella, Jordi
Girona romana. De la fundació a la fi del món antic.
Nolla, Josep M.
Cortadella, Jordi
54 relats d'immigració.
Botey, Jaume
A bodes em convides. Estudis d'història social.
Anguera, Pere
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi