Número 104

Maig 1987

Sumari

Quaderns d'Amèrica, núm. 1.

El somni americà de la burgesia catalana.
Martín Ramos, José Luis
L'americanisme de la burgesia catalana.
Yáñez, César

Les Primeres Jornades d'Arxivística de Catalunya.
Alberch, Ramon

La cultura obrera a Catalunya a finals del segle XIX.

Introducció.
Olivé i Serret, Enric
Els Ateneus Populars: un intent de cultura obrera.
Termes, Josep

Quaderns d'Amèrica, núm. 1.

La burgesia catalana, el comerç amb Amèrica i el port de Barcelona.
Beretta, Alcides

La cultura obrera a Catalunya a finals del segle XIX.

La novel·la popular: del fulletó a la novel·la de quiosc.
Molas, Joaquim
Estan matant la terra i ens han declarat la guerra...
Izard, Miquel
Els cors de Clavé i l'obrerisme.
Olivé i Serret, Enric
El món lúdic de l'obrer.
Piqué i Padró, Jordi
Les associacions obreres i la cultura.
Abelló i Güell, Teresa
El Productor (1887-1893), setmanari anarquista, difusor de cultura i propaganda.
Ripoll, Vicenç

Monique Clavel-Leveque i Jacques Annequin: les formacions socials a l'antigüitat.
Junyent, Emili; Prieto, Alberto
Guerra d'ones: la ràdio a la Guerra Civil espanyola.
Franquet, Rosa
Existí un "bandolerisme català del barroc"?
Sales, Núria
Memoria del fuego: una història poética d'Amèrica.
Rubiés, Joan Pau
Del feudalismo al capitalismo. Problemas políticos de la transición.
Kohachiro Takahashi, H.
Peña, Manuel
Catalanisme: història, política, cultura.
Diversos autors
Pérez Francesch, Joan Lluís
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi