Número 102

Març 1987

Sumari

L'anarquisme i el catalanisme. Entre el mite i la confusió.
Olivé i Serret, Enric
La Il·lustració a Catalunya: l'esforç per projectar un país.
Lluch, Ernest
Barcelona i Catalunya. Progrés i ruralisme en el pensament de Rovira i Virgili.
Sobrequés i Callicó, Jaume
El General Franco, la maçoneria i la literatura complotista.
Sánchez, Pere
La població catalana a la postguerra: creixement i concentració, 1939-1950.
Ysàs, Pere; Molinero, Carme
El concepte d'economia-món en Fernand Braudel.
Bois, Guy
Maravall, renovador de la història sociocultural d'Espanya.
Batllori, Miquel
Maravall i la història del pensament.
García Cárcel, Ricardo
El meu camp de concentració.
Moreu-Rey, Enric
Slave emancipation in Cuba. The transition to free labor, 1860-1899.
Scott, Rebbeca J.
Fradera, Josep M.
La formación de una clase dirigente, Barcelona 1490-1714.
Amelang, James S.
Lario, Dámaso de
Relación y documentos.
Andagoya, Pascual de
Vicente, Carles
Antigüedades de la Nueva España.
Hernández, Francisco
Vicente, Carles
Trenta mesos de col·lectivisme a Catalunya. Cinquanta anys després.
Pérez Baró, Albert
Vicente, Carles
Los orígenes de la civilización europea.
Cotterell, Arthur
Guillot, Raimon
La prostitución en el medievo.
Roussiaud, Jacques
J.M.C.
Anarquisme i catalanisme. La CNT i el fet nacional català durant la guerra civil.
Sabater, Jordi
X.C.
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi