Número 10

Novembre 1978

Sumari

Bombardejar Barcelona.
Editorial
Arxius de Catalunya (3). La Biblioteca de Montserrat.
Culla i Clarà, Joan B.
La meva primera escola.
Candel, Francesc
La revolta i bombardeig de Barcelona sota el règim d'Espartero.
Risques, Manel
Conversa amb Ramon Mas.
Isasa, Carme; Mascarell, Ferran

La qüestió rabassaire.

Presentació. Els rabassaires.
La lluita per la propietat de la terra: la crisi de finals del segle XIX i la qüestió rabassaire.
Garrabou, Ramon
La Unió de Rabassaires: 1922-1939.
Balcells, Albert
El Parlament de Catalunya i el conflicte rabassaire: la Llei de Contractes de Conreu.
Pitarch, Ismael E.

Un cap de brot en l'art de la pintura: Cresques Abraham.
Riera, Jaume
Catòlics catalans contra l'alçament (La "Unió Democràtica de Catalunya" durant la Guerra Civil).
Raguer, Hilari
SEM. Societat d'Estudis Militars (1923-1926).
Ferrer, Miquel
El fi de la primera guerra mundial.
Bastenier, Miguel Ángel
Imatges del general Franco.
Corona, Josep
Teatre i societat catalana a la postguerra, 1939-1952.
Benach, Joan Anton
Macià, la URSS-Prats de Molló.
Fradera, Josep
"Lo Catalanisme".
Almirall, Valentí
Jutglar, Antoni
El socialismo en España, 1833-1868.
Maluquer de Motes, Jordi
Fradera, Josep
Orígenes sociales del anarquismo en Andalucía (Capitalismo agrario y lucha de clases en la provincia de Cádiz, 1868-1903).
Kaplan, Temma
Tavera, Susanna
"Otros siete estudios de Historia de España"
Carande, Ramón
Fradera, Josep
Història de la literatura catalana.
Vallverdú, Josep
Isasa, Carme
Aristócratas y comerciantes.
Fradera, Josep
El Teatre Museu Dalí de Figueres.
Llovet, Clementina
Preu paper: 7€
Preu digital: 3,99€
Subscriu-t'hi