Demanar pressupost

Si voleu demanar-nos un pressupost sense compromís, ompliu totes les dades que sapigueu del projecte del llibre i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Data *
Nom de l'empresa o organització

Nom i cognom de la persona de contacte *
Telèfon

Correu electrònic de la persona de contacte *

Títol del llibre *

Mida (n cm x n cm) *
Nombre de pàgines *
Nombre d'exemplars
Fotografies

Suggeriment de qualitats (paper, relligat...) i altres observacions

Els camps marcats amb un asterisc son obligatoris