Museu Arqueològic de l’Esquerda

Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 466, març 2020

Page
48

Section
Mirador

Subsection
Mirador zero

El Museu Arqueològic de l’Esquerda, a Roda de Ter, és un espai destinat a conservar, investigar i difondre el jaciment ibèric i medieval de l’Esquerda. Aquest jaciment català és un dels més rellevants del país, per la seva extensió (12 Ha), per la seva amplitud cronològica i per la conservació de les construccions que documenten perfectament l’evolució urbanística de les diferents etapes de poblament.

L'Avenç 466- març 2020
Preu de l'article 1 €