El repte excessiu de la Hispano-Suiza

Jordi Maluquer de Motes


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 466, març 2020

Page
54

Section
Mirador

Subsection
Història

Jordi Nadal culmina la seva obra de recerca amb un estudi sobre una gran aventura empresarial que va acabar devorada pel règim franquista.

L'Avenç 466- març 2020
Preu de l'article 1 €