Discutir com si [la] cultura catalana fos «normal»

Francesc Vilanova


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 466, març 2020

Page
58

Section
Mirador

Subsection
Història

L’Avenç recupera el debat sobre la cultura catalana celebrat l’any 1967 i que havia quedat inèdit, entre cinc dels més destacats intel·lectuals del moment.

L'Avenç 466- març 2020
Preu de l'article 1 €