Les gates, Doris Lessing i jo

Vivian Gornick


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 466, març 2020

Page
26

Section
L'opinió

Subsection
Relat

Relat inèdit en català extret de “Unfinished Business: Notes of a Chronic Re-reader", i publicat el 4 de febrer de 2020. En ell la protagonista descriu la relació que manté amb dos gates adoptades i ho compara amb la relació que relata amb aquests animals Doris Lessing en el llibre “Gats il·lustres“.

L'Avenç 466- març 2020
Preu de l'article 1 €