El gir polític de Josep Pla

Jaume Guillamet Lloveras


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 466, març 2020

Page
44

Section
466

Subsection
Focus

El primer llibre sobre Cambó distancià el periodista del grup de "L’Opinió" i passà a escriure a "La Veu de Catalunya".

L'Avenç 466- març 2020
Preu de l'article 1 €