Fugir de Catalunya, un testimoniatge de l'èxode de 1939 redescobert

Maria Ojuel


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 455, febrer 2019

Page
48

Section
455

Subsection
Focus

Ruth von Wild (1912-1983) va integrar-se a l’Ajuda Suïssa —plataforma d’associacions d’ajuda als infants de la guerra d’Espanya— l’estiu del 1938. Mestra de professió, va assumir la gestió de les donacions suïsses a Catalunya i altres tasques educatives a les colònies d’infants refugiats que l’Ajuda Suïssa gestionava. També aquesta plataforma es va concentrar en l'evacuació dels infants de les zones castigades a llocs més segurs. Amb un testimoniatge gairabé inèdit, Ruth relata el que va viure a principis de l'any 1939 d'un dels èxodes de Catalunya cap a França.

L'Avenç 455 - març 2019
Preu de l'article 1 €