Una reflexió sobre el “litigi” del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal

Joaquim Garriga


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 316, setembre 2006

Page
6

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

L’anomenat litigi per l’art sacre de la Franja té l’origen en la confusió interessada entre legislació religiosa i legislació civil, i entre procedència i propietat.

Portada L'Avenç 316
Preu de l'article 1 €