El MNAC inaugurat.

L'hora dels professionals.

Joaquim Garriga


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 302, maig 2005

Page
44

Section
Mirador

Subsection
Art

La reflexió crítica sobre la remodelació arquitectònica del Museu Nacional d'Art de Catalunya hauria d epermetre racionalitzar les expectatives sobre aquest gran museu.

Portada L'Avenç 302
Preu de l'article 1 €