Serveis Editorials

Una de les activitats principals de l'empresa és la d'oferir serveis editorials per a la producció de llibres d'encàrrec per a empreses i institucions

Amb el segell de la qualitat i el rigor de L'Avenç, hem editat nombrosos llibres amb un ampli ventall de col·laboradors.

El taller de L'Avenç pot responsabilitzar-se de tot el procés editorial, des del disseny d'imatge i continguts, el contacte amb els autors i la impressió, o bé només alguna part del procés.

Els serveis del taller editorial

Coordinació de la publicació: idea, petició, seguiment i recepció d'originals, i control del procés de producció.

Disseny gràfic i d'imatge. Redacció de textos a partir d'una recerca documental o de lliure creació.

Edició de textos en català i castellà.

Correcció d'originals, d'estil i ortogràfica, i de galerades.

Il·lustració de textos, amb imatges d'arxiu, d'agència, o per encàrrec.

Maquetació

Impressió i enquadernació.

Distribució a llibreries de tot Espanya.

Traducció i edició de textos especialitzats en català, castellà, anglès, francès, alemany, italià i portuguès.