Resistir a la globalització, sobreviure a l’estandardització (‘Llengua i dialectes: esperances per al català, el gallec i el basc’, editat per Emili Boix-Fuster i Maria-Pilar Perea).

Eloi Bellés


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 123, abril 2021

Page
121

Section
123

Subsection
Ressenyes

A les societats contemporànies, les llengües minoritzades s’enfronten a dos enemics poderosos: la subordinació lingüística a altres idiomes i la pressió dels estàndards, que pot desnaturalitzar-les. Dues diglòssies –una d’endògena i una d’exògena, com dirà Maria-Pilar Perea (p. 106)– a les quals ‘Llengua i dialectes’ vol donar solució...

Els Marges 123 - Hivern de 2021
Preu de l'article 1 €