El ‘Nabí’ a les Amèriques

Influències del poema de Josep Carner a l’obra de Juan Ramón Jiménez, Alí Chumacero i Octavio Paz

Margalit Serra


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 123, abril 2021

Page
54

Section
123

Subsection
Estudis

L’article aporta evidències que la traducció mexicana del ‘Nabí’ de Josep Carner exercí una influència notable, que encara no ha estat analitzada, sobre autors com Juan Ramón Jiménez, Alí Chumacero i Octavio Paz. Per mitjà dels seus poemes, aquests autors van establir un diàleg implícit amb l’obra de Carner basat en posicions divergents respecte a les conceptualitzacions contingudes a ‘Nabí’, unes posicions que abasten des de l’oposició radical velada que es mostra a ‘Espacio’ fins a les semblances i les aŀlusions de mena variada que hi ha a «Responso del peregrino» i a ‘Piedra de sol’. Els majors desenvolupaments i característiques d’aquest diàleg poètic es mostren en aquest treball.

Els Marges 123 - Hivern de 2021
Preu de l'article 1 €