Fuster en samarreta

Joan Todó


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 493, setembre 2022

Page
55

Section
Mirador

Subsection
Llegir escrivint

Arran del centenari de la mort de Joan Fuster, Todó ressenya "Diari 1952-1960", editat per Edicions Tres i Quatre l'any passat.

L'avenç 493 - setembre 2022
Preu de l'article 1 €