Un èxit (provisional) del consens lingüístic

Albert Fabà


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 493, setembre 2022

Page
10

Section
L'opinió

Subsection
Bitllets

L’intent d’evitar que siguin els tribunals de justícia els qui fixin percentatges en l’ús de les llengües en l’ensenyament no universitari s’ha saldat, almenys de moment, amb una victòria clara del recuperat consens entorn de la llengua catalana.

L'avenç 493 - setembre 2022
Preu de l'article 1 €