El balneari. Serapio (cotxer)

Maria Campillo Guajardo


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 493, setembre 2022

Page
20

Section
L'opinió

Subsection
Avançament editorial

Avançament editorial del llibre ‘El balneari’, un llibre de records personals i familiars; d'experiències viscudes i de personatges remots que van habitar, durant un segle i quatre generacions, en l'ambient i el clima especial d'un establiment balnerari.

L'avenç 493 - setembre 2022
Preu de l'article 1 €