Colòmbia, davant el mirall de la Comissió de la Veritat

Josep Gifreu


Enrera

Article published at
L'Avenç, num. 493, setembre 2022

Page
48

Section
493

Subsection
Focus

El 28 de juny de 2022 es presentava al teatre de Bogotà l’Informe Final de la Comissió de la Veritat titulat "Hay futuro si hay verdad". L’informe recull els treballs i els resultats de la impo­nent mobilització realitzada durant tres anys i mig per la Comissió de la Veritat per conèi­xer i fer conèixer les realitats de la guerra civil de 60 anys que assolà Colòmbia i que avui encara té múltiples i luctuoses manifesta­cions.

L'avenç 493 - setembre 2022
Preu de l'article 1 €