Activitats

Organitzem activitats públiques paral·leles a la nostra activitat editorial per tal de posar en relació la revista amb els seus lectors, els investigadors i la societat civil.Congressos d'història Local de Catalunya

L'Avenç i la Diputació de Barcelona organitzen cada dos anys un Congrés d'Història Local per tal d'oferir als estudiosos un estat de la qüestió, establir les prioritats de les línies de recerca en curs i obrir nous debats historiogràfics.

VIII Congrés 2005 VIII Congrés d'Història Local de Catalunya, 2005

ACTES DELS CONGRESSOS

Hem publicat les Actes de tots els Congressos d'Història Local de Catalunya.

LA BOTIGA DE L'AVENÇ

Des de l'espai BOTIGA del web pots adquirir els llibres i revistes disponibles.