Militància literària (‘L’humor constructiu. Vindicació de la Colla de Sabadell: Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols’, editat per Francesc Foguet i Olívia Gassol)

Núria Baños


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 124, juliol 2021

Page
127

Section
124

Subsection
Ressenyes

El 2019, Any Colla de Sabadell, es van dur a terme una sèrie d’homenatges al Casal Pere Quart amb motiu del centenari de la formació de la Colla de Sabadell. ‘L’humor constructiu’ compila i amplifica les intervencions del primer simposi (realitzat). De fet, constitueix una aproximació al nucli de la Colla, «un dels projectes més irreverents, iconoclastes i innovadors» (Foguet, Gassol 2020, p. 5), des de diferents àmbits, com la història, la literatura i la cinematografia. Aquesta diversitat d’enfocaments demostra la magnitud de la seva obra, material i immaterial…

Els Marges 124 - primavera 2021
Preu de l'article 1 €