Mallorquins de nació catalana: identitats lingüístiques a la Mallorca de l’Antic Règim (‘Llengua, terra, pàtria i nació: L’evolució de la consciència lingüística i etnocultural entre els cristians de l’illa de Mallorca’, d’Antoni Mas i Forners)

Eloi Bellés


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 124, juliol 2021

Page
118

Section
124

Subsection
Ressenyes

Antoni Mas i Forners presenta un exercici inteŀlectual de primeríssim nivell. Com adverteix Antoni Ferrando al pròleg, ‘Llengua, terra, pàtria i nació’ no és una història sociolingüística del català. Crec que és més que això: és un assaig d’explicar, a partir del rigor històric i la documentació, l’evolució d’alguns termes clau com ‘llengua, terra, pàtria i nació’ en la consciència mallorquina al llarg de cinc segles d’història, i d’interpretar-ne els resultats…

Els Marges 124 - primavera 2021
Preu de l'article 1 €