Ressenyes
juliol 2021
124

Eloi Bellés


Mallorquins de nació catalana: identitats lingüístiques a la Mallorca de l’Antic Règim (‘Llengua, terra, pàtria i nació: L’evolució de la consciència lingüística i etnocultural entre els cristians de l’illa de Mallorca’, d’Antoni Mas i Forners)

Antoni Mas i Forners presenta un exercici inteŀlectual de primeríssim nivell. Com adverteix Antoni Ferrando al pròleg, Llengua, terra, pàtria i nació no és una història sociolingüística del català. Crec que és més que això: és un assaig d’explicar, a partir del rigor històric i la documentació, l’evolució d’alguns termes clau com llengua, terra, pàtria i nació en la consciència mallorquina al llarg de cinc segles d’història, i d’interpretar-ne els resultats…

Els Marges 124 - primavera 2021
Preu de l'article 1 €