Estudis
juliol 2021
124

Pere Giner-Mira


El fènix ídix i el dervix prolix. Proposta de modificació d’una grafia conflictiva

En català l’ortografia de la ics és conflictiva, perquè aquesta lletra té dos valors fònics possibles no distribuïts contextualment. L’article presenta els criteris necessaris per intervenir en l’ortografia catalana, descriu la situació actual de l’ortografia de ics i en proposa una modificació.

Els Marges 124 - primavera 2021
Preu de l'article 1 €