Estudis
juliol 2021
124

Margalida Ramon Sitjar


El desplaçament accentual cap als pronoms enclítics en mallorquí

L’article analitza el desplaçament accentual cap als pronoms enclítics en mallorquí i la interacció amb altres fenòmens lingüístics, com són el pas de la vocal neutra tònica [ə] a e oberta [ε], la reducció vocàlica posterior i el manteniment de l’ordre medieval en la combinació dels pronoms febles.

Els Marges 124 - primavera 2021
Preu de l'article 1 €