Ressenyes
abril 2021
123

Eloi Bellés


Resistir a la globalització, sobreviure a l’estandardització (‘Llengua i dialectes: esperances per al català, el gallec i el basc’, editat per Emili Boix-Fuster i Maria-Pilar Perea).

A les societats contemporànies, les llengües minoritzades s’enfronten a dos enemics poderosos: la subordinació lingüística a altres idiomes i la pressió dels estàndards, que pot desnaturalitzar-les. Dues diglòssies –una d’endògena i una d’exògena, com dirà Maria-Pilar Perea (p. 106)– a les quals Llengua i dialectes vol donar solució...

Els Marges 123 - Hivern de 2021
Preu de l'article 1 €