Víctor Sunyol o la (im)possibilitat de dir

Dolors Perarnau Vidal


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 117, abril 2019

Page
10

Section
117

Subsection
Estudis

Aquest article presenta Víctor Sunyol com a clar exemple, en el marc de la literatura catalana, d’una poètica del límit o del silenci contemporània. Sunyol s’erigeix, en aquest context, com al poeta català que més s’ha preocupat pels límits del llenguatge, ja que ha fet d’aquests la constant preocupació del discurs.

Els Marges 117 - Hivern 2019
Preu de l'article 1 €