Reflexions entorn de l’exili mexicà

Joan Martí i Castell


Enrera

Article published at
Els Marges, num. 117, abril 2019

Page
53

Section
117

Subsection
Al marge

D’antuvi, dues remarques que ens duen a una conclusió: primerament, es tracta d’un volum generós, conté un relat de 591 pàgines; segonament, abraça un període també gens menyspreable en extensió: 14 anys; exactament de 1943 a 1956. La conclusió no és per força obligada, perquè la quantitat no pressuposa sempre la qualitat, però sí en aquest cas i, per tant, cal subratllar que es tracta d’una obra ingent, una obra magna en un gènere que es presta a tractaments ben diversificats: el memorialisme, en el vessant concret del dietari. Josep M. Figueres en el pròleg general remarca que l’autor es pot definir com un exiliat representatiu: «un dels més destacats memorialistes del segle XX i, sens dubte, el més remarcable de l’exili» (p. 7).

Els Marges 117 - Hivern 2019
Preu de l'article 1 €